เครื่องซักพรมแบบเดินตาม ยี่ห้อSantoemma รุ่น Sharon-Brush - Kleanz Asia

เครื่องซักพรมแบบเดินตาม ยี่ห้อSantoemma รุ่น Sharon-Brush

เครื่องซักพรมแบบเดินตาม ยี่ห้อSantoemma รุ่น Sharon-Brush

Sharon-Brush is a self-contained machine with rotating brush, designed for professional cleaning of small areas of carpet and hard floor. A special device allows to switch from carpet to hard floor cleaning by simply turning a knob. Its high-waterlift vacuum system allows to recover the maximum quantity of dirt from carpet and to get a shortest drying time. The rotating brush, with automatic pressure adjustment, is able to deep clean both very dirty carpet and hard floor. Its small width (only 29 cm) allows the machine to be used also in very narrow rooms. The water-flow can be adjusted for a maintenance low-moisture cleaning or a restoration deep-cleaning.

It is possible to connect the hand tool NS10PN to the machine, for cleaning armchairs and hard-to-reach spots. Sharon-Brush is indicated also for the hiring to private users thanks to its strength and its ease of use. Its professional features make Sharon-Brush suitable also for cleaning companies. 

Main application fields: cleaning companies, hotels, restaurants, clubs, pubs, offices, banks, shops, rental companies, private houses, carpet shops, trains, busses, planes, cinemas, theatres, ferry boats, ships, hospitals, nursing homes, fitness centres, schools, universities, places of worship, mosques.