เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ประเภท ไอน้ำร้อน - Kleanz Asia
Posted on / by admin / in บทความ

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ประเภท ไอน้ำร้อน

 

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ประเภท ไอน้ำร้อน

 

นอกจาก เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ที่สามารถใช้ในการทำความสะอาดได้สารพัดแล้ว ยังมีเครื่องฉีด ไอน้ำร้อน แรงดันสูง ที่ถูกนำมาใช้งานด้านความสะอาดและสุขอนามัยได้เป็นอย่างดี โดยเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง ทั้งสองประเภทนี้  มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ตรงที่การต้มน้ำให้ได้อุณหภูมิที่แตกต่างกัน คือ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงต้องการใช้ประโยชน์ความแรงของน้ำจากแรงดันน้ำที่สูง บวกกับปริมาณน้ำที่มาก ในการกระทำต่อเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการฉีดล้างคราบสกปรกฝั่งแน่นที่พื้น การฉีดล้างชิ้นงานต่างๆก็ตามจึงใช้อุณหภูมิหม้อต้มไม่เกิน 140 °C

 

รายละเอียดเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ประเภท ไอน้ำร้อน

 

ส่วนเครื่องฉีดไอน้ำร้อนแรงดันสูงนั้น ต้องการใช้ประโยชน์จากความร้อนของไอน้ำ บวกกับแรงดันของไอน้ำ ประกอบกับมีพ่วงระบบดูดกลับได้ด้วย  จึงปรับใช้ได้ในหลายๆรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคราบที่แน่นเป็นพิเศษ ทะลุทะลวงเข้าตามซอกตามหลีบได้ดี ความร้อนจากไอน้ำสามารถแตกโมเลกุลได้ดี ความร้อนสามารถฆ่าเชื้อโรค กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ อีกทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส ไรฝุ่น ก็ไม่สามารถทนทานต่อความร้อนจากไอน้ำนี้ได้

 

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ประเภท ไอน้ำร้อน

 

เครื่องไอน้ำร้อนแรงดันสูง (steam generator หรือ steamer) นี้ เมื่อต้มน้ำให้ได้อุณหภูมิระหว่าง

160-180°C จะได้ไอน้ำที่เรียกว่า Wet steam แต่หากต้มน้ำให้ได้อุณหภูมิเกิน 180 – 200°C ไปแล้ว ก็จะได้ไอน้ำที่เรียกว่า Dry steam ดังนั้นการผลิตและออกแบบเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำแรงดันสูงนี้ จึงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิหม้อต้มและกำลังไฟ และน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสำคัญ

 

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ประเภท ไอน้ำร้อน