เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมหนัก ยี่ห้อ Wieland รุ่น IS-36 T - Kleanz Asia

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมหนัก ยี่ห้อ Wieland รุ่น IS-36 T

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ดูดเส้นใย ยี่ห้อ Wieland รุ่น IS-36 T

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมนี้เหมาะสำหรับดูดวัสดุที่แห้งประเภท เส้นใยผ้า,ฝุ่นละอองจากเส้นใย,

เศษกระดาษ, เศษถุงพลาสติก และได้รับการออกแบบมาเพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง