เครื่องกวาดพื้นอัตโนมัติ แบบเดินตาม ยี่ห้อ IPC รุ่น 464 - Kleanz Asia

เครื่องกวาดพื้นอัตโนมัติ แบบเดินตาม ยี่ห้อ IPC รุ่น 464

เครื่องกวาดพื้นอัตโนมัติ แบบเดินตาม ยี่ห้อ IPC รุ่น 464

464 เป็นเครื่องกวาดพื้นแบบเดินตามทางเดินไฟฟ้าเหมาะสำหรับการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร

คุณสมบัติที่สำคัญ
- ใช้งานง่าย 
- การตั้งค่าการทำงานที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
- ใช้ทำความสะอาดพื้นและพรม
- ระบบหยุดอัตโนมัติ
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ออนบอร์ดมาตรฐาน