เครื่องขัดพื้น แบบ(single-disc) ยี่ห้อ IPC รุ่น SD 1500 HS - Kleanz Asia

เครื่องขัดพื้น แบบ(single-disc) ยี่ห้อ IPC รุ่น SD 1500 HS

เครื่องขัดพื้น แบบ(single-disc) ยี่ห้อ IPC รุ่น SD 1500 HS

Designed for professionals and cleaning operators, the SD 1500 HS is the only single disc machine in the IPC line that also polishes floors.

A wide working width (550 mm) allows working in large areas, the ergonomic handle allows you to move easily between objects and the 1500 W motor is able to remove any kind of dirt. IPC has also made a number of optional pads to be applied to the floor buffing machine, to meet any cleaning needs.

The SD 1500 HS can be used in sectors such as industry, construction sites and offices.