เครื่องขัดพื้นใช้แบตลิเธียม เครื่องขัดพื้นดูดกลับไร้สาย MY-Mop Kleanz

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียม(Floor scrubber driers with Lithium-Ion Battery)

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียม (Floor scrubber driers with Lithium-Ion Battery)

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ การใช้งานที่แตกต่างหลากหลาย มีตั้งแต่ระบบขัด ระบบดูด ระบบฉีด ระยะเวลาในการใช้งานต่อเนื่อง ศักยภาพของเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติเป็นต้น

แต่สิ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญคือระบบพลังงานที่เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติต้องการ พลังงานจากปลั๊กไฟอาจไม่ตอบโจทย์ในด้านความคล่องตัว ยังมีหลายแอปพลิเคชัน ที่ต้องการใช้เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบไร้สาย

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบไร้สาย เลือกใช้แบตเตอรี่ประเภท Deep circle เนื่องจากต้องการทำงานต่อเนื่องได้นานๆ 2,3,4,5,6 ชั่วโมง แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์นี้ มีการปล่อยกระแสไฟที่คงที่ ไม่กระชากจึงไม่ทำให้เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ เกิดความเสียหาย ในรถขัดพื้นอัตโนมัติคันใหญ่ต้องการกำลังไฟเยอะ ต้องการชั่วโมงการทำงานต่อเนื่องนานๆ ก็สามารถต่อแบตหลายๆ ลูก เพียงแต่แบตเตอรี่ Deep circle นี้จะใช้เวลาในการชาร์จยาว 8-10 ชั่วโมง

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติที่มีขนาดเล็ก ต้องการความคล่องตัวสูง เช่น เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ MY-Mop kleanz เครื่องขัดพื้น ipc รุ่น CT5 เครื่องขัดพื้นกลุ่มนี้มีน้ำหนักเบา เคลื่อนที่สะดวก แบตเตอรี่ที่ถูกเลือกมาใช้จึงต้องมีน้ำหนักเบา มีขนาดเล็ก นำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายๆ รอบ เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมจึงช่วยตอบโจทย์ในเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติขนาดเล็กนี้ได้เป็นอย่างดี

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium-Ion Battery) มีคุณภาพสูง นำกลับมาชาร์จเพื่อใช้ซ้ำได้ เก็บประจุไฟได้มาก จ่ายไฟแรงและคงที่ เวลาชาร์จไฟเต็มความจุได้เร็ว อายุการใช้งานได้ถึง 18 เดือน ถึงแบตเตอรี่ลิเธียมนี้จะมีประโยชน์มากมาย แต่ควรรู้จักวิธีการดูแลรักษาดังนี้

  • ไม่เก็บแบตเตอรี่ลิเธียมในที่อุณหภูมิสูง ต้องเก็บในที่ความชื่นปกติ
  • ไม่ใช้งานจนแบตลิเธียมหมดเกลี้ยง การชาร์จบ่อยๆ ไม่ทำให้แบตเสื่อม
  • อุปกรณ์ชาร์จไฟสำหรับแบตลิเธียมต้องได้มาตรฐาน

MY-Mop kleanz เครื่องขัดพื้นดูดกลับอัตโนมัติ คือนวัตกรรมเครื่องขัดพื้นไร้สายทรงประสิทธิภาพที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม คือความลงตัวอย่างสมบูรณ์ อีกขั้นของเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ MY-Mop kleanz เครื่องขัดพื้นดูดกลับไร้สายอัตโนมัติ ครบทุกฟังชั่น MY-Mop kleanz มีทั้งระบบฉีดพ่นน้ำยา ระบบหัวขัดคู่ ระบบดูดกลับในทันที มีความคล่องตัวสูง ทั้งพื้นที่แคบๆ ได้ดี