รถกวาดพื้น แบบนั่งขับ ยี่ห้อ IPC อิตาลี รุ่น Sweeper 1050 - Kleanz Asia

รถกวาดพื้น แบบนั่งขับ ยี่ห้อ IPC อิตาลี รุ่น Sweeper 1050