มอเตอร์ดูด เครื่องขัดพื้น IPC อิตาลี รหัส MOCC00349 - Kleanz Asia

มอเตอร์ดูด เครื่องขัดพื้น IPC อิตาลี รหัส MOCC00349

มอเตอร์ดูด เครื่องขัดพื้น  MOCC Motor Vacuum A Kit 2 Stages 24 V. CT40/70

ใช้กับเครื่องขัดพื้น IPC รุ่น CT40 B50, CT51 B50