มอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น IPC อิตาลี รหัส MOMO28716 - Kleanz Asia

มอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น IPC อิตาลี รหัส MOMO28716

มอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น IPC อิตาลี รหัส MOMO Motor BD302 1000 W 220-240 V. 50-60 Hz

ใช้กับเครื่อง

– NEVADA 640 W/ACC (1 W 37 6 S ) – GS3/50 OPT – GS3 MAXI BAG – GS1/27 EXT – GC2/90 SUB

– 350 I CLEAN  – PLANET 150 S 3-MOT