มอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น IPC อิตาลี รหัสMOMO00624 - Kleanz Asia

มอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น IPC อิตาลี รหัสMOMO00624

MOMO00624 Motor BD382  1200W 220-240 50-60 Hz.

ใช้กับเครื่อง

– GS3/78 OIL