มอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น IPC อิตาลี รหัส MOMO00354 - Kleanz Asia

มอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น IPC อิตาลี รหัส MOMO00354

มอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น IPC อิตาลี รหัส  MOMO00354 Motor BD302 1000 W 220-240 50/60

ใช้กับเครื่องเครื่องดูดฝุ่น IPC รุ่น  GS2/62 EXT , GS1/33 M TC, GS1/33 M PN