มอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น IPC อิตาลี รหัส MOMO00858 - Kleanz Asia

มอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น IPC อิตาลี รหัส MOMO00858

มอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น IPC อิตาลี รหัส MOMO00858

ใช้กับเครื่องดูดฝุ่น IPC รุ่น  GP1/27 HEPA ISO5  ,  GP1/33 HEPA ISO5