มอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น IPC อิตาลี รหัส MOMO40006 - Kleanz Asia

มอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น IPC อิตาลี รหัส MOMO40006

มอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น IPC อิตาลี รหัส MOMO40006 Motor 1200 W 240 V. BS 282

ใช้กับเครื่องดูดฝุ่น IPC รุ่น  Mirage 2W3 62P GS3/78 OPT CYC