มอเตอร์ดูด เครื่องขัดพื้น IPC อิตาลี รหัส MOCC00397 - Kleanz Asia

มอเตอร์ดูด เครื่องขัดพื้น IPC อิตาลี รหัส MOCC00397

มอเตอร์ดูด เครื่องขัดพื้น IPC อิตาลี รหัส MOCC00397 Motor Vacuum 

ใช้กับเครื่องเครื่องขัดพื้น IPC  CT15 B35, CT30 B45, CT46 B50