เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แบบถุงเก็บ ยี่ห้อ IPC อิตาลี รุ่น GS 3 MAXIBAG - Kleanz Asia

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แบบถุงเก็บ ยี่ห้อ IPC อิตาลี รุ่น GS 3 MAXIBAG

KEY FEATURES

  • Innovative Gasket – Maximum Seal: No Loss Of Airflow During Suction
  • Strong Hooks – Extremely Flexible And Resistant To Any Type Of Torsion
  • Big and braked wheels
  • Double stage motors and turbine
  • LONGOPAC®
  • Self discharge valve with best sealing
  • Quick replacement and detachable system
  • PCB Prefilter and additional cartridge
  • Gas springs for easier transfer
  • Starshaped filter