เครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ แบบ2มอเตอร์ ยี่ห้อ IPC อิตาลี รุ่น GS 2/62 W&D - Kleanz Asia

เครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ แบบ2มอเตอร์ ยี่ห้อ IPC อิตาลี รุ่น GS 2/62 W&D

เครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ แบบ 2 มอเตอร์ ยี่ห้อ IPC อิตาลี รุ่น GS 2/62 W&D

  • แบบ 2  มอเตอร์
  • กำลังไฟ  :   2200 – 2600 max
  • กระแสไฟรับเข้า   :  220 – 240
  • อัตราแรงดูดน้ำสูงที่สุด  :  2380
  • อัตราการไหลของอากาศ  :  400
  • ความจุถัง  :  62 ลิตร 
  • น้ำหนักเครื่อง 20 กิโล