เครื่องดูดฝุ่น สำหรับห้องคลีนรูม (CLEAN ROOM )ยี่ห้อ IPC อิตาลี รุ่น GS 1/33 HEPA ISO5 - Kleanz Asia

เครื่องดูดฝุ่น สำหรับห้องคลีนรูม (CLEAN ROOM )ยี่ห้อ IPC อิตาลี รุ่น GS 1/33 HEPA ISO5

เครื่องดูดฝุ่นสำหรับห้องคลีนรูม (CLEAN ROOM ) ยี่ห้อ IPC อิตาลี รุ่น GS 1/33 HEPA ISO5

คุณสมบัติ สามารถ กรองฝุ่นที่ละเอียดเป็นพิเศษ ฟิวเตอร์กรองอากาศแบบ HEPA คู่ แบบ H14 ซึ่งสามารถกรองฝุ่นได้ละเอียดตามมาตรฐาน

ผ่านมาตรฐาน CLEAN ROOM ระดับ CLASS 100 และมาตรฐาน ISO 5

เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดในการดูดฝุ่นเป็นพิเศษ เช่นโรงพยาบาล ห้องทดลอง

อุตสาหกรรมทางการแพทย์ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ และโรงงานเภสัชกรรม