เครื่องดูดฝุ่น ห้องพัก โรงแรม คอนโด ยี่ห้อ IPC อิตาลี รุ่น GP 1/16 ECO A - Kleanz Asia

เครื่องดูดฝุ่น ห้องพัก โรงแรม คอนโด ยี่ห้อ IPC อิตาลี รุ่น GP 1/16 ECO A

GP 1/16 ECO A

GP 1/16 ECO A is a professional dry use vacuum cleaner, class A certified. Versatile and easy to use, the practical accessory cart allows you to choose the right nozzle for all tasks, optimizing your time.

The plastic used to produce this vacuum is recycled and eco-sustainable, while the patented antibacterial “Sanifilter” prevents the dispersion of germs and bacteria.

GP 1/16 ECO A is the professional floor care solution for medium surfaces as hotels and offices, but also smaller areas like corridors, halls and classrooms.

KEY FEATURES

 • Extremely Flexible Hooks
 • Exclusive Built-In Sealed Gasket
 • Trolley With Tool Holder
 • Easy Storage Thanks To Cable Hook
 • Screwing Connection – Hose Always Fastened
 • EcoMotor – Best Performance With Maximum Energy Saving
 • EcoBrush – Powerful Combi Nozzle For High Cleaning Efficacy
 • EcoBag – High Efficiency Filtration And Containment (Class M Certified)
 • Innovative Gasket – Maximum Seal: No Loss Of Airflow During Suction
 • Reliable Construction For Intensive Use
 • Sanifilter – Certified Antibacterial Treatment