โต๊ะดูดควันเชื่อม DraftMax ยี่ห้อ Plymovent - Kleanz Asia

โต๊ะดูดควันเชื่อม DraftMax ยี่ห้อ Plymovent

โต๊ะดูดควันเชื่อม DraftMax ยี่ห้อ Plymovent

โต๊ะดูดควันเชื่อม DraftMax ยี่ห้อ Plymovent เทคโนโลยีเนเธอร์แลนด์ เป็นโต๊ะสำหรับทำงานเชื่อมโลหะ หรือเจียรโลหะที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม เพราะได้ติดตั้งระบบทำความสะอาดเอาไว้ในตัว ควันเชื่อมจะถูกดูดกำจัดที่ต้นเหตุ ส่วนสะเก็ดหรือฝุ่นก็จะถูกดูดเก็บ จึงสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่โรงงานปฏิบัติงานเชื่อม โดยเฉพาะตัวช่างเชื่อมให้ปลอดภัยจากสารพิษ การปฏิบัติงานเชื่อมโดยเลือกใช้โต๊ะดูดควันเชื่อม จึงเป็นการยกระดับมาตรฐานงานเชื่อมเป็นอย่างมาก

โต๊ะดูดควันเชื่อม DraftMax ติดตั้งพัดลมไว้ในตัว ตัวดักจับประกายไฟ ช่วยป้องกันประกายไฟไม่ให้เข้าไปถึงตลับกรอง โดยตัวดักจับนี้จะถูกวางไว้ใต้พื้นผิวการทำงานของโต๊ะ จึงมั่นใจว่ามีความปลอดภัยสูง

ตัวกรองขั้นต้นและตัวกรองหลักมีลักษณะเป็นลิ้นชักดึงออก ได้อยู่ด้านล่างมีตลับกรองสองตลับ มีพื้นผิวกรองใหญ่ถึง 52 ตารางเมตร เปลี่ยนได้ง่ายเพียงเปิดประตู พื้นผิวกรองขนาดใหญ่ช่วยในการสกัด ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรอง ประหยัดค่าบำรุงรักษา

  • โต๊ะดูดควันเชื่อม DraftMax รุ่น Basic เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงเชื่อมระดับทั่วไปถึงปานกลาง
  • โต๊ะดูดควันเชื่อม DraftMax รุ่น Ultra พิเศษกว่าที่ตัวกรองทำความสะอาดตนเอง (self cleaning)จึงเหมาะกับโรงเชื่อมระดับเข้มข้นกว่า มีควันหนาแน่น