เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ใช้ลมแทนการเสียบปลั๊กไฟฟ้า ยี่ห้อ Coynco รุ่น S PN ATEX 2-22 - Kleanz Asia

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ใช้ลมแทนการเสียบปลั๊กไฟฟ้า ยี่ห้อ Coynco รุ่น S PN ATEX 2-22

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ใช้ลมแทนการเสียบปลั๊กไฟฟ้า ยี่ห้อ Coynco รุ่น S PN ATEX 2-22 ผลิตที่อิตาลี สำหรับใช้ในพื้นที่ ที่ไม่ได้เดินไฟไว้ หรือพื้นที่ไม่อนุญาตให้ใช้ไฟฟ้า ทำงานด้วยระบบลม โดยใช้แรงดันจากปั๊มลมไม่ต่ำกว่า 10 บาร์จะทำให้เกิดระบบสุญญากาศที่ทำให้ เครื่องดูดฝุ่นใช้ลมรุ่นนี้ทำงานได้เต็มศักยภาพ

คุณสมบัติ ATEX สามารถใช้งานกับฝุ่นที่ก่อให้เกิดการระเบิดได้ดี หรือในพื้นที่ Zone22

คุณสมบัติ การกรองฝุ่นละเอียดได้ดีระดับ Class M

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทุกประเภทที่มีฝุ่นจำนวนมากที่ต้องการกำจัดในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมหรือกระบวนการผลิตช่วยลดเวลาที่ใช้ในการทำความสะอาดได้อย่างน่าพอใจ

คลีนซ์ เอเชีย ผู้จำหน่าย เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแบบใช้ลมแทนไฟฟ้า