เครื่องดูดฝุ่นป้องกันการระเบิด เครื่องดูดฝุ่น Atex ยี่ห้อ Coynco

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ป้องกันการระเบิด ยี่ห้อ Coynco รุ่น BT753 Atex

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ป้องกันการระเบิด ยี่ห้อ Coynco รุ่น BT753 ATEX

เครื่องดูดฝุ่นที่ได้รับอนุญาต ให้ใช้ในพื้นที่อันตรายก่อให้เกิดประกายไฟได้มีข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด พื้นที่ Zone22 ที่ละอองฝุ่นก่อให้เกิดระเบิดได้ไม่บ่อย เกิดในภาวะผิดปกติการทำงาน กำหนดให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นป้องกันการระเบิดหรือเครื่องดูดฝุ่นระบบ ATEX (ATmosphere Explosive) เพราะเป็นการป้องกันอันตรายจากเหตุไฟไหม้ ผู้ใช้งานเครื่องดูดฝุ่นเองหรือความเสียหายต่อตัวเครื่องดูดฝุ่น

อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกพื้นที่อันตรายจะสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นป้องกันการระเบิด เครื่องดูดฝุ่นระบบATEX ได้ทั้งหมด พื้นที่ Zone 0 เช่นที่มีน้ำมันเชื้อเพลิง มีข้อห้ามไม่ให้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด พื้นที่ Zone1 และZone2 ที่เป็นพื้นที่รอบๆ Zone1 และพื้นที่มีก๊าซ พื้นที่เหล่านี้ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระเบิด ที่ไม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า แต่ใช้เป็นลมแทน ส่วนพื้นที่ Zone 20 และZone21 เป็นพื้นที่ฝุ่งผงที่ก่อให้เกิดการระเบิดได้ต่อเนื่องและก็ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าหมุนทำงานตลอดเวลาได้

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ป้องกันการระเบิด ยี่ห้อ Coynco รุ่น BT753 Atex

เครื่องดูดฝุ่นป้องกันการระเบิด มีส่วนประกอบหลักที่เป็นระบบATEX ได้แก่ มอเตอร์ระบบATEX  ฟิลเตอร์ระบบATEX ระบบไฟฟ้าATEX สายดูดฝุ่น Conductive ส่วนสเปคอื่นๆ เช่นตัวถังทำจากเหล็กสแตนเลส ก็อยู่ที่ความจำเป็น มอเตอร์กี่แรงก็ดูจากลักษณะอนุภาคของฝุ่น

ทั้งนี้บริษัท คลีนซ์เอเชีย จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องดูดฝุ่นระบบATEX ยี่ห้อ Coynco และ IPC จากอิตาลี ยี่ห้อ Wieland จากประเทศเยอรมัน

กลุ่มเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม BASIC นี้หมายถึงระบบการกรองแบบคลาสสิกและเรียบง่ายที่ใช้กันทั่วไปโดยเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีตัวกรองทำจากผ้าโพลีเอสเตอร์ / หรือตัวกรองรูปดาว เครื่องดูดฝุ่นมีระบบทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเองและเหมาะสำหรับการดูดฝุ่นในการใช้งานทั่วไปและไม่เฉพาะเจาะจง  นอกจากนี้ BASIC BT753 ATEX ยังมีระบบ ป้องกันการระเบิดจากฝุ่นที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ

TECHNICAL DATA
MODELBT753 Atex
MOTORISATIONTURBINE
POWER3 kW
VOLTAGE400 V
FILTER CLEANINGMANUAL
AIR FLOW RATE320 m3/h
MAX DEPRESSION320 mBar
CAPACITY 75 L
DIMENSIONS80x60cm h154cm
WEIGHT100 Kg

 


 

เครื่องดูดฝุ่นสำหรับอุตสาหกรรมหนัก ยี่ห้อ Wieland รุ่น VACPRO 110 M ATEX 3D