เครื่องกวาดพื้น แบบนั่งขับ ยี่ห้อ IPC อิตาลี รุ่น 1250 E filter bag - Kleanz Asia

เครื่องกวาดพื้น แบบนั่งขับ ยี่ห้อ IPC อิตาลี รุ่น 1250 E filter bag