น้ำยาซักพรม K300 - Kleanz Asia

น้ำยาซักพรม K300

K300 น้ำยาซักพรมขจัดคราบบนพรม

ผืนผ้า โซฟา ใช้กับเครื่องซักพรม เครื่องดูดฝุ่นซักพรมได้ดี

อัตราส่วนผสมน้ำ 1 ต่อ 10-20