เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง อุตสาหกรรม (industrial high pressure washer)
Posted on / by admin / in บทความ

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง อุตสาหกรรม (industrial high pressure washer)

ความต้องการใช้งาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (Application)

 • คราบฝั่งแน่น
 • คราบน้ำมัน กาว สารเคมี
 • ไม่ก่อมลภาวะ ไม่มีควัน
 • ทำงานต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วโมง
 • ต้องใช้แรงดัน แรงกระแทกสูงๆ
 • ต้องใช้อัตราการไหลของน้ำเยอะ (flow rate)สูง
 • ต้องไม่ก่อให้เกิดสารปนเปื้อน
 • ต้องมีอุปกรณ์ต่อควบอุปกรณ์เสริมที่พิเศษ เฉพาะเจาะจงหรือสเปคทั้งตัวเครื่องพิเศษเหนือจากที่มีในท้องตลาด

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

 

 

 1. คราบฝั่งแน่น เกิดสะสมคราบสกปรกที่เกาะตัวกัน เป็นเวลานานๆหลายๆปี การใช้แรงกระแทกของน้ำอัดเข้าไปสามารถทลาย สกัดออกได้อย่างไม่ยากเย็น เครื่องอัดน้ำที่มีแรงดันตั้งแต่ 200 บาร์ขึ้นไปสามารถจัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้ ในท้องตลาดมีให้เลือก 200 บาร์ 300 บาร์ 350 บาร์ 500 บาร์ โดยทั่วไปจะเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็น
 2. คราบน้ำมัน กาว สารเคมี กลุ่มนี้เป็นการใช้แรงดันของเครื่องบวกความร้อนจากอุณหภูมิหม้อต้มร่วมกันในการทำงาน โดยมากแล้วจะเป็นเครื่องฉีดน้ำร้อนแรงดันสูง เพราะจะมีหม้อต้มน้ำร้อน แล้ว จึงฉีดออกมา
 3. ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ไม่มีควัน ในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท ภายใต้มาตรฐานที่ใช้ ห้ามไม่ให้มีควันหรือมลภาวะ ดังนั้น เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ที่อยู่ในสเปคนี้ ก็คือ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบใช้ไฟฟ้านั้นเองเพียงแต่อาจมีข้อจำกัดเรื่องอุณหภูมิที่ทำได้อาจไม่สูงนักประมาณ 60-67 °Cเท่านั้น
 4. ทำงานต่อเนื่องยาวนานได้หลายๆชั่วโมง เครื่องที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายแห่งมีการเปิดใช้งานต่อเนื่อง เช่น งานเป็นกะๆละ8ชั่วโมง แบบนี้ควรจัดหา เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีสเปคมอเตอร์รองรับ
 5. ต้องใช้แรงดันหรือแรงกระแทกสูงๆ ในบางงานเช่น การฉีดน้ำสกัดปูนซีเมนต์ออกจากเหล็กแบบ เพื่อนำเหล็กไปใช้ใหม่ แรงดันขนาด 250บาร์ สามารถใช้ได้แต่ขึ้นอยู่กับองศาและขนาดของหัว Nozzle
 6. ต้องใช้อัตราการไหลของน้ำเยอะ (Flow rate) ในการล้างแมททีเรียลต่างๆ เช่น ล้างขดลวด เพื่อให้สารเกาะผิวหลุดออกอย่างทั่วถึงเสม่ำเสมอ ปริมาณน้ำที่ใช้จะมีความสำคัญมากกว่าแรงดันเป็นต้น
 7. ต้องไม่ก่อให้เกิดสารปนเปื้อน ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร มาตรฐาน GMP ไม่อนุญาตให้เครื่องมือเครื่องจักรก่อให้เกิดสารปนเปื้อนได้ บางโซนต้องเป็น food grade บางโซนไม่ซีเรียสมากก็จะเป็น food processing เป็นต้น โดยมากเครื่องฉีดน้ำกลุ่มนี้จะทำจากสแตนเลส
 8. ต้องการสเปคพิเศษ นอกเหนือที่มีในตลาด เช่น แรงดัน 800 บาร์ 1000 บาร์ 2000บาร์ ใช้กับอุปกรณ์ต่อพวงพิเศษ แข็งแรง แบบนี้ปกติเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (high pressure jet) กลุ่มนี้ตัวแทนจำหน่ายจะไม่ Stock ของจึงต้อง Order ใหม่และมีเวลารอเครื่อง (lead time) เข้า

บริษัท คลีนซ์ เอเชีย เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายvเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับอุตสาหกรรม

ยี่ห้อ IPC อิตาลี และเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ (high pressure jet) ยี่ห้อ Combijet จากประเทศไซปรัส