ติดต่อเรา - Kleanz Asia

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา

Telephone:

 098-267-5050 ,02-561-1524 

Fax:

02-561-1550

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา

บริษัท คลีนซ์ เอเซีย จำกัด

ที่อยู่

 129/33 หมู่ 3 ตำบลวังจุฬา  อำเภอวังน้อย    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

92 ซอย พหลโยธิน 32
ถนน พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 098-267-5050
Fax: +66 2 561 1550
e-mail:info@kleanzasia.co.th

ศูนย์บริการและโกดังสินค้า

119 หมู่ 1   ตำบลหนองบอนแดง   อำเภอบ้านบึง   จังหวัดชลบุรี   20170

  098-267-5050

แผนที่

แผนที่